top of page
Haljastus

Istutusalade rajamine ja hooldus

Istutusalad mängivad tähtsat rolli aia kujunduse ja taimestiku sidumisel. Hästi valitud taimed, peenrakattematerjalid ja piirded annavad võimaluse luua kauneid ja dekoratiivseid lahendusi, olenemata aia suurusest või kujust.  Peenardepiireteks on võimalik kasutada mitmeid erinevad materjale. Pakume teenust nii istutusalade rajamise kui ka hoolduse osas, eesmärgiga luua kaunid ja tervislikud istutusalad, mis vastavad teie soovidele ja ideedele.

Oluline on valida piirde materjal, mis vastab teie aia stiilile, eelarvele ja vajadustele ning tagab peenarde piisava eraldatuse ja kauni kuju. Korralikult paigaldatud peenrapiire on vastupidav ja funktsionaalne aastateks.

Vastavalt peenra iseloomule ja kujundusele on võimalik valida sobiv lahendus millega istutusala piirata:

 • Immutatud puitlaudis

 • Sillutiskivist piire

 • Graniitkivist piire

 • Paekivist laotud piire

 • Plastikust piire

 • Metallist piire

 • Turbaplokid.

Istutusala

Hekipeenar sillutiskiviga

Istutusala

Istutusala piiratud plastikäärdega

Peenra rajamise tööprotsessi osas tuleks arvestada järgnevate etappidega:

 • Peenra asukoha mahamärkimine

 • Pinnase ettevalmistus ehk mätta koorimine või freesimine

 • Võõrliikide ja juurte eemaldus tulevasest istutusalast

 • Vajaliku koguse kasvumulla lisamine istutusalale

 • Peenrapiirde paigaldus sobivale kõrgusele

 • Peenrakanga või geotekstiili paigaldus umbrohutõkkeks

 • Taimede istutus

 • Viimase etapina võib lisada istutusalale kattematerjalina kas vabaltvalitud fraktsiooniga multši, hakkepuitu, dekoratiivset killustikku jne.

Istutuslade rajamise puhul on vältimatuks faktoriks tulevane hooldus.

Istutusala hooletusse jätmise tulemusena kipuvad taimed metsistuma ja välja kasvama, varjates sellega väiksemaid taimi ning muutes istutusala visuualset väljanägemist. Seetõttu tuleks taimi lõigata ja hooldada iga aasta.

Samuti on mõistlik rohida alasid umbrohust ja võõrliikidest järjepidevalt, piirates sellega umbrohu suuremat levikut. Mõne aja tagant oleks ka mõistlik lisada taimedele uut kasvumulda, ja vajadusel vahetada peenrakangas uue vastu. Juhul kui katvaks elemendiks on valitud näiteks koorehake, siis võib seda mõne aja möödudes kihiti juurde lisada, sest tegemist on looduslikult kõduneva materjaliga.

Kastmissüsteemid

Pakume kastmissüsteemide paigaldust nii istutusaladele, hekitaimedele kui ka muruplatsidele. Kastmissüsteemide kasutamine tagab taimedele piisava veega varustatuse, aidates vältida üle- või alakastmist ning toetades taimede tervislikku kasvu ja arengut.
 

Haljastus

Tilkkastmissüsteemi paigaldatakse sageli näiteks värskelt istutatud taimedele, tagamaks taimele piisava niiskuse juurdumisprotsessi ajal. Samuti võib tilkkastmissüsteeme lisada hiljem juba tervetele istutusaladele, vältides sellega põuaperioodist tulenevat liigset kuivust ja veepuudust.

Kastmissüsteem

Tilkkastmissüsteem

Muruplatsidele mõeldud vihmutussüsteemid muudavad kuivadel perioodidel kastmise oluliselt lihtsamaks ning suudavad varustada muru vajaliku niiskusega, tagades hooajaringselt murule kauni ja rohelise välimuse.

Maaaluse kastmissüsteemi veetorud paigaldatakse umbes 20-25 cm sügavusele murupinnast. Vastavalt platsi suurusele paigutatakse erinevatesse punktidesse vihmutid, mis soovitud ajal või vee sisse laskmisel maast välja kerkivad ja murupinda kastma hakkavad.

Muru kastmine

Pop-up vihmuti

Proyard OÜ pakub professionaalset abi teie haljastusprojektide rajamisel.

bottom of page